Mangel på helsesøstre i Oslo-skolene

Oslo har tre ganger så mange elever per helsesøster enn det Helsedirektoratet anbefaler.

Retten til en verdig død

Din rett til et liv er ukrenkelig, men det er ikke livet ditt – det er ditt eget valg.

LHBT – La oss snakke om det

Å vokse opp med en blandet bakgrunn og annerledes oppdragelse enn de fleste har alltid gjort at jeg har hatt et litt annet syn på ting til tider; noen kunne kanskje si at jeg kan være litt naiv når det kommer til situasjoner andre ville reagert på. Hva jeg mener med dette er at jeg ønsker å se det...