in

Mangel på helsesøstre i Oslo-skolene

På de aller fleste grunn- og videregående skoler i Oslo er det en skolehelsetjeneste. Helsesøstrene har en fast kontortid på skolen, og har ofte andre oppgaver på bydelens helsestasjon også. I tillegg er de ofte på møter, og deltar på seminarer. Dette går utover tiden den enkelte helsesøsteren har til elevene på sin skole, og mange elever møter fortvilet en stengt dør.

Antall elever per helsesøster i
Oslo-skolen (per januar 2014):
Barneskoler: 856 elever
Ungdomsskoler: 763 elever
Barne- og ungdomsskoler: 731 elever
8-13-skoler: 808 elever
Private 1-13-skoler: 1224 elever
Videregående skoler: 1058 elever
Kostnad ved å innføre helsesøster i halv stilling ved alle skoler:
12,4 millioner kroner
Kostnad ved å innføre helsesøster i hel stilling ved alle skoler:
53,7 millioner kroner
(Kilde: Byråden for helse og sosiale tjenester)
Veiledende norm:
En helsesøster i 35 % stilling bør følge opp 100 skolebarn. Det vil si at en helsesøster i 100 % stilling bør følge opp en skole med 300 elever.
(Kilde: Helsedirektoratet)

Fra bydel til bydel er det også forskjell på når helsesøster er tilgjengelig på den enkelte skole. På noen skoler er hun tilgjengelig fem dager i uka, på andre kanskje bare en eller to dager. Det tilfredsstiller ikke behovet mange barn og unge har, når helsesøster sjelden er tilgjengelig, eller alltid er borte.

Flere og flere unge ønsker en voksen å snakke med, som helst er noen andre enn foreldre, lærer eller venner. Da er helsesøster en person man kan gå til. Hun har taushetsplikt, og kan ikke si noe til andre uten ditt samtykke eller hvis det er fare for liv eller helse. Dessverre er det mange som møter en stengt dør. Å møte en stengt dør, kan føre til at terskelen for å gå dit igjen blir enda høyere. Det å dele bekymringene sine med noen, kan gjøre livet enklere for mange, samt gjøre at bekymringene ikke vokser seg større.

Helsesøster kan ikke behandle, men hun kan forebygge. Og forebyggende arbeid fra tidlig av, kan dempe risikoen for komplikasjoner senere. Sjansen for ulike fysiske og psykiske plager kan bli mindre, men ingen kan si helt sikkert at det aldri vil skje.

Report

What do you think?

235 Points
Upvote Downvote
Newbie

Written by Anette Celius

Retten til en verdig død

Isoleres mer av økonomisk ubalanse enn kulturelle forskjeller