in

Ny studie: 7 av 10 nordmenn ønsker å spise mer sjømat

Sjømatkonsumet i Norge er dalende. I en stor internasjonal undersøkelse sier likevel 70 prosent av nordmenn at de godt kan tenke seg å spise mer fisk og skalldyr.

Undersøkelsen “Seafood Consumer Insight” er verdens største forbrukerstudie på sjømat. Undersøkelsen utføres årlig av Kantar TNS på vegne av Norges sjømatråd, og tar for seg konsumentenes holdninger, preferanser, spisevaner og trender når det gjelder fisk og skalldyr. I årets ferske undersøkelse har over 25 000 mennesker fra 20 ulike land verden over deltatt.

Årets undersøkelse gir oss interessant kunnskap om hvordan koronapandemien har påvirket markedene for norsk sjømat. Vi ser at pandemien har endret folks vaner, og noen av endringene vil kanskje vedvare også i fremtiden. Funnene varierer fra land til land, men i flere undersøkelser ser vi for eksempel et økt fokus på sunn mat slik som sjømat. Vi ser også at ikke bare i Norge, men i alle landene, ønsker majoriteten av de spurte å spise mer sjømat enn de gjør per i dag, forteller Lars Moksness som er analytiker i forbrukeradferd i Sjømatrådet.

Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt om hva som er de viktigste grunnene til å spise sjømat. Fellesnevneren for de fleste land er helsefordeler og god smak, men også viktigheten av bærekraft og mattrygghet viser seg å ha stadig større betydning for mange når de velger blant tilbudet av fisk og skalldyr.

Det er en stor fordel for norsk sjømat, for ute i verden har sjømat fra Norge høy anseelse både når det gjelder bærekraft, mattrygghet og kvalitet, sier Moksness og viser til resultater fra nevnte forbrukerstudie.

Nedgang i sjømatkonsumet

Over flere år har nordmenn spist stadig mindre sjømat. Nye tall for 2019 viser et estimert sjømatkonsum i 2019 på totalt 87624 tonn for hele Norge (basert på Nielsens statistikk over dagligvarehandelen og Fleslands statistikk over innkjøp til storhusholdninger). Det er økning på 2,3 prosent siden 2012, men da er det ikke tatt hensyn til befolkningsveksten i denne perioden. Nøyaktige beregninger der folketall og konsum per person er hensyntatt er klare først til høsten, men den lille økningen siden 2012 betyr likevel en konsumnedgang.

Da er det gledelig å se at nordmenn flest i alle fall sier de ønsker å spise mer sjømat, sier Moksness.

Tiden vil imidlertid vise om ønsket fører til handling. For det å skape nye vaner og holdninger tar tid, og en rekker faktorer som pris, tilgjengelighet og kunnskap om tilberedning spiller også inn. For Sjømatrådet og de norske sjømataktørene betyr dette for eksempel at vi kan satse enda mer på å kommunisere helsefordelene med sjømat på en måte som folk kan relatere seg til. I tillegg kan vi styrke bidraget med inspirasjon, oppskrifter og lettlagde produkter som gjør det lettere for folk å inkludere mer fisk og sjømat i kostholdet sitt.

Nordmenn bryr seg minst om bærekraftig mat

Av de 20 landene som er med i undersøkelsen ser det ut til at Norge det landet der folk bryr seg aller minst om bærekraftig kosthold. I påstanden “Jeg gjør endringer i kostholdet for at det skal være mer bærekraftig” sier bare 4 av 10 nordmenn seg enig. Til sammenlikning er gjennomsnittet for alle land 6 av 10. Med det ligger nordmenn helt nederst på listen på bærekraftspunktet. Ikke uventet viser undersøkelsen at nordmenn under 35 er de som er mest opptatt av bærekraftige matvaner, mens andelen synker med alderen.

Også på flere av de andre spørsmålene i undersøkelsen ligger nordmenn under det internasjonale gjennomsnittet. Mens 70 prosent av nordmenn sier seg enig eller svært enig i at de ønsker å spise mer sjømat i fremtiden, er gjennomsnittet for alle land 76 prosent.

Det er interessant å se at det særlig er i land der sjømatkonsumet allerede er høyt at flest sier de vil spise mer. I Asia ser vi for eksempel at hele 9 av 10 av innbyggerne i både Thailand og Kina ønsker å spise sjømat oftere, i Portugal sier 8 av 10 det samme. Portugal er landet i Europa med høyest sjømatkonsum per person, legger Moksness til. 

Undersøkelsen har videre sett på hvor ofte folk spiser sjømat per i dag. Basert på de gjeldene rådene fra helsemyndighetene i de fleste land bør man spise sjømat minst to ganger i uken. Også her ligger nordmenn et godt stykke ned på listen. 57 prosent av oss oppgir at vi spiser sjømat to ganger i uken eller mer. Med det kommer Norge på 12. plass av de 20 landene som er med i undersøkelsen. Malaysia topper statistikken der 7 av 10 spiser sjømat minst to ganger i uken. På topp 10 ligger også Taiwan, Kina, Portugal, Italia og Spania.

Report

What do you think?

236 Points
Upvote Downvote
Newbie

Written by Redaktor

Towards achieving SDG 11- Sweden’s strategy for wooden construction

Sweden’s Climate Policy – Climate Leap