in ,

OXLO-konferansen 2017: Ungdom, utdanning og arbeid

Rekordmange unge faller i dag utenfor arbeidslivet, og i store deler av landet er skolefraværet stort. Mange ungdommer opplever diskriminering og utenforskap. Samtidig er det allerede mye bra som blir gjort for å skape like muligheter for unge mennesker i hovedstaden.

Hvordan skal vi sørge for at alle ungdommer føler seg inkludert i arbeidslivet, utdanning og samfunnet forøvrig?

For å ta opp denne utfordringen samlet Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune rekordmange ungdommer og ungdomsarbider, onsdag 20. september i Nobels Fredssenter. Tema for konferansen var ungdoms tilgang til utdanning og arbeidslivet.

Konferansen var arrangert i samarbeid med OXLO Ung, et ungdomsnettverk som består av 22 ungdomsorganisasjoner i Oslo.

OXLO er et navn som representerer Oslo Kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO står for budskapet at mangfold er en styrke og berikelse for byen og at alle innbyggerne i byen har like rettigheter. Dette skal innarbeides i kommunens planer opplæringsplan og organisasjonskultur.

OXLO ble startet i 2001 av Oslos ordfører som en del av Hovedstadens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse.

OXLO-uka arrangeres hvert år der det settes ekstra fokus på OXLO-arbeid. Bedrifter, virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner blir oppfordret til å være mer inkluderende.

En årlig pris blir delt ut til en organisasjon, enkeltperson eller et kommunalt tjenestested som har gjort en særskilt innsats for å gjøre Oslo til en mer inkluderende by.

Report

What do you think?

235 Points
Upvote Downvote

Intervju med Miljøpartiet De Grønnes Une Aina Bastholm

Første Gang i Norge: TEDxYouth Oslo