in , ,

Ungdomstelefonen: Ingen spørsmål er for store eller for små

Mye av helsetilbudene i Norge i dag har en lang søknadsprosess og behandlingstiden tar enda lenger. Veldig mange unge i dag føler ikke at de kan snakke til deres nærmeste om hva som skjer i deres liv. Det er ikke alltid lett å si ‘‘jeg sliter med dette jeg trenger hjelp og noen å snakke med dette om’’. Det tar tid å finne noen til å behandle deg riktig. Helsesystemet vårt lover godt når det kommer til at alle skal få disse tilbudene om det trengs, men hva skjer i mellomtiden?

Det er viktig å vite hvem man kan stole på. Å finne et sted hvor ingenting i den verden blir preget på en negativ måte eller hvor du føler at du har røpet noe hemmelig og nå er det ute for alle å vite. Hemmeligheter og vanskene vi kan bære inni oss skaper en tyngde og forårsaker at det blir vanskeligere for oss å komme ut og fortelle andre om det.

Jeg har lenge visst om ungdomstelefonen selv og har selv ønsket å jobbe frivillig. Dette er en populær jobb og det er flott å se at mange unge i dag ønsker å tilby andre hjelp.
Derfor tok jeg kontakt med Aurora Salmelid som har jobbet for ungdomstelefonen som sekretær i over ett år for å lære mer om ungdomstelefonen og hva det er vi som et land både økonomisk og sosialt sett bidrar med for å forstørre helsetilbudet og bryte med stigmaene rundt psykisk helse.

Ungdomstelefonen er et støtteapparat som er et tilbud laget for vanskeligstilte ungdom som trenger noen å snakke med. Det er der for at du skal kunne stille spørsmål og få henvendelser/forslag til hjelp for veien videre. Ungdomstelefonen baserer seg på at du snakker med en frivillig som har selv erfaringer innenfor ulike livssituasjoner som kan snakke ut fra erfaring og med forståelse til den som ringer inn. Denne telefontjenesten tilhører Skeiv Ungdom og baserer seg på mer enn bare spørsmål om seksualitet. Her kan alt snakkes om fra psykisk helse, rusmidler, selvmord og selvmordstanker, kjønn, sex, religion og samfunnsproblemer, og mer. Dette tilbudet har nå eksistert i 20 år og følger strenge regler for taushetsplikter.

Det er ikke alltid lett å si ‘’jeg sliter med dette jeg trenger hjelp og noen å snakke med dette om’’

Skeiv ungdom og ungdomstelefonen jobber for å være mer aktiv innenfor skolen, normgjøre samtaler om seksualitet, psykiske lidelser og hjelpetilbud.

Psykiske helse bør kunne omtales like mye som fysisk helse uten at det skal være tabu eller ukomfortabelt. Det blir ukomfortabelt fordi vi ikke snakker nok om det.

Helsedirektoratet støtter opp ungdomstelefonen og arbeidet deres og hjelper til å håndtere slike situasjoner som selvmord og hvordan å omtale det.

Vi må tørre å prate mer om selvmord. De fleste mennesker har enten tenkt på eller vurdert selvmord i løpet av sitt liv, uansett om dette er et engangstilfelle eller en gjengående tanke så er det normalt å tenke på.

Unge kvinner er som regel mer utsatt for å få psykiske lidelser grunnet sosialt press, kroppspress og presset til å prestere. Kvinner har flere selvmordsforsøk, mens menn derimot topper statistikken på selvmord. Dette kommer av kjønnsidealene og at det kan være vanskeligere for gutter å utrykke seg i en tidlig alder og vil derfor slite mer i voksenårene.

Det loves ved stortinget gang på gang igjen om at vi må ta mer tak i vanskeligstilte ungdom, få dem på skolen og gi dem et bedre helsetilbud. Hva skal til for at dette skal bli realistisk?

Vi trenger at de løftene som blir gitt ut holdes, at vi tydeliggjør helsetilbudene mer på skoler og sosiale medier, det må bli et bedre samarbeid med skolen og foreldrene, bedre oppfølging på elevene om de sliter psykisk eller utrykker at de sliter med noe, og en mer synlig og tilstedeværende helsesøster.

Jobb med ungdomstelefonen

Mener du selv at du har mye å tilby og ønsker å hjelpe andre som har vært i like situasjoner som deg så kan du ta kontakt ved å gå inn på:

https://ungdomstelefonen.no/bli-frivillig/ og skrive litt om deg selv, hvorfor du ønsker å jobbe hos Ungdomstelefonen og hva du tror du kan hjelpe med. Alle med eller uten erfaring kan søke for å jobbe som frivillig hos ungdomstelefonen og kan bli med på å gjøre en person sin dag litt lettere å komme seg gjennom.

Enkelte standard krav for at du skal jobbe med ungdomstelefonen går ut på:

– At du er 18-30 år gammel
– Består kursene som tilbys om du tas inn som frivillig
– Har det lett for å snakke med andre og kan vise empati og forståelse
– Opprettholder taushetsplikten

For mer informasjon om ungdomstelefonen gå inn på: https://ungdomstelefonen.no/

[interaction id=”5b5b493c96df427000b0214a”]

Report

What do you think?

236 Points
Upvote Downvote

Hva skal du lese i sommer?

Hello world!