in , ,

Koronaloven forlenget med én måned

Stortinget vedtok i dag å forlenge koronaloven til 27. mai. Forskrifter gitt med hjemmel i loven vil gjelde fram til samme dato.

– Jeg er glad for Stortinget i dag med et klart flertall har vedtatt forlengelse av loven med én måned. Det er i samsvar med regjeringens forslag. Vi har sett at loven har vært viktig for samfunnets tilpasning av situasjonen, både for enkeltpersoner og næringsliv. Det er fortsatt behov for loven i en kort periode til, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).  

Flertallet er enig med regjeringen i at koronaloven har vært nødvendig i en tidlig fase etter utbruddet av covid-19, og mener loven har fungert etter hensikten. Det er fortsatt behov for loven, men flertallet uttrykker at loven må brukes med stor forsiktighet framover, og at det ikke vil støtte en eventuell forlengelse utover 27. mai. 

– Regjeringen og Stortinget er også her helt på linje. Med forlengelse av loven i én måned er det mulig å gjøre nødvendige justeringer i forskriftene som er vedtatt. Det kan heller ikke utelukkes behov for nye forskrifter, men det vil bare være aktuelt i spesielle tilfeller nå som den mest akutte fasen av koronakrisen er over, sier Mæland.    

I løpet av denne måneden vil regjeringen sørge for et alternativt rettsgrunnlag for de tiltakene i forskriftene som skal ha varighet utover 27. mai. Det betyr at det vil bli fremmet nye lovforslag for Stortinget.

Report

What do you think?

235 Points
Upvote Downvote
Newbie

Written by Redaktor

Drawing for promoting SDG 4 – Quality Education

Isolasjon i Gamle Oslo