in

Rødts agenda på 60 sekunder

Hva vil Rødt gjøre i Oslo? Her er svaret oppsummert på 60 sekunder. Denne videoen ble laget av ungdommer fra mediaprosjektet Faktuell som støttes av Open Society Foundation, Oslo Kommune og LNU. www.norsensus.no

Report

Venstres agenda på 60 sekunder

Fremskrittspartiet – FrPs agenda på 30 sekunder